Voor de culturele instelling

Lesbrieven bij voorstellingen

Het maken van lesmateriaal bij een theater- of dansvoorstelling kan een tijdrovende klus zijn. Die tijd steek je natuurlijk liever in je voorstelling. Uit ervaring weet ik dat het een vak apart is om lesbrieven te schrijven die zowel recht doen aan de voorstelling als aan de praktijk van het onderwijs. Wat zet je er precies in, en wat laat je beter achterwege? Welke achtergrond informatie hebben leerkrachten nodig om de leerlingen voor te bereiden en hoe breng je dat op een inspirerende manier?

Er zijn diverse mogelijkheden denkbaar. Ik kan het schrijven en ontwerpen van je lesbrief helemaal uit handen nemen of ik bewerk het door jou aangeleverde document tot een handzaam en prikkelend geheel.